שלטון החוק – ביקורת חקיקה

07/11/2006

הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון – דחיית יישומם של חוקים במסגרת חוק הסדרים)/ רונית תירוש ואחרים

Filed under: חוק ההסדרים,חוק יסוד — Dubi @ 8:59

זוכרים את המאבק בחוק ההסדרים? גם חברי הכנסת נרתמים. לא, הם עוד לא מבטלים אותו לגמרי, אבל רונית תירוש וחבריה (בעיקר משמאל) הגישו הצעת חוק שלפחות תגביל את כוחו של האובר-חוק הבלתי-דמוקרטי הזה. הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון – דחיית יישומם של חוקיםבמסגרת חוק הסדרים) מבקשת לאזן בין צרכים לגיטימיים לכאורה של איזון תקציבי ובין כיבוד החלטות הכנסת.

חוק ההסדרים נוהג לבצע את זממו בספר החוקים הישראלי בשתי דרכים עיקריות. האחת, היא שינויים קלים-לכאורה וקריפטיים-במיוחד במגוון סעיפי חוק, שהופכים במחי שינוי ספרה את כל משמעות החוק, או לפחות מצמצמים עד מאוד את כוחו. השינוי השני הוא דחיית החלת חוקים שנחקקו על-ידי הכנסת. הצעת החוק של תירוש וחבריה נועדה להגביל את הכלי השני, באמצעות חקיקה בחוק יסוד כי חוק ההסדרים יוכל לדחות ביצוע חוק של הכנסת בלא יותר משנתיים מהיום שנקבע במקור לתחילת תחולתו.

הדאגה היחידה שנותרה, בעיני, היא שחוק ההסדרים עדיין יכול פשוט לבטל חוקים שאינם נאים בעיניו, במקום פשוט לדחות את ביצועם. אמנם דבר כזה יותר קשה להצדיק אל מול הח"כים, אבל בכל מקרה יש להם רק ימים ספורים לקרוא הצעה בת מאוד עמודים, אז מה הם כבר יכולים לעשות בנידון?

דברי ההסבר להצעה כוללים ביקורת חריפה כנגד עצם קיומו של חוק ההסדרים, וכולי תקווה כי המחוקקים יוסיפו ויגבילו את כוחו של חוק ההסדרים על לביטולו הסופי.

בלוג בוורדפרס.קום.