שלטון החוק – ביקורת חקיקה

26/11/2006

הצעת חוק נוחות קריאת הצעות חוק / משמר הכנסת

Filed under: חוק ההסדרים,מנהלה — Dubi @ 20:34

אללי… יש הצעות חוק שמאוד קשה לקרוא ולהבין. למה? כי יש הצעות חוק שנראות כך: "בחוק א', בסעיף 20 סעיף קטן ג' תת-סעיף 4, במקום המספר 10 יבוא המספר 5". ועד שלא הולכים ובודקים מה כתוב בחוק א', בסעיף 20, סעיף קטן ג', תת-סעיף 4, לא מגלים שהחוק מקצץ את הקצבה של מישהו מעשרה אחוזים של משהו, לחמישה אחוזים.

המצב הזה הוא בעייתי – הוא בעייתי במיוחד במקרים כמו חוק ההסדרים, שם מטרת החוק מוסווית פעמים רבות בכוונה, ומכבסת המילים עובדת שעות נוספות, כאשר לכל סעיף מוקדש זמן מגוחך לדיון ולימוד. אבל זה נכון גם לגבי חוקים פשוטים יותר – נכון, בחוקים רגילים לחברי הכנסת יש יותר זמן ללמוד את החוק ולבדוק את משמעותו, אבל חוקים והצעות חוק צריכים להיות נהירים גם לאדם הפשוט, שבסך הכל רוצה לקרוא את ספר החוקים ואת השינויים המוצעים בו, ולהבין אותם.

לכן, משמר הכנסת מציע תיקון בחוק, שיראה בערך כך:

"דברי ההסבר להצעת חוק הכוללת תיקון בחוק קיים, יכללו גם את פירוט סעיף החוק המתוקן. היה התיקון בתת-סעיף, יכללו דברי ההסבר את הסעיף הראשי ואת תת-הסעיף המתוקן, מבלי לפרט את תתי-הסעיפים שאינם מתוקנים".

האמת? לא צריך חוק. רק שינוי בתקנון הכנסת.

יצירה של אתר חינמי או בלוג ב־WordPress.com.